Bất cập quy định mới về phí sát hạch lái xe: Bài cuối – Chọn cách khác thay vì đấu thầu trung tâm SHLX?

Những điều thay đổi tiếp theo trong thi sát hạch năm 2024

https://tapchigiaothong.vn/bat-cap-quy-dinh-moi-ve-phi-sat-hach-lai-xe-bai-cuoi-chon-cach-khac-thay-vi-dau-thau-trung-tam-shlx-183231212151401513.htm?fbclid=IwAR26Fl–CeYx9QmmcsveaQcNnVOJRzayplhYpK3DbuUmmMND8ym9sA4enxg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *